Какво представлява отопластиката?

Отопластика е пластична операция за корекция на ушите. Извършва се върху видимата част на външното ухо, наречена ушна мида.Клепналите уши са твърде често вродена позиция на ушните миди, при което те стърчат. Неприятният от естетична гледна точка проблем успешно се решава от пластичната хирургия с отопластика.

Целта на операцията е да:

  • прибере твърде отдалечените от главата уши, т. нар. „стърчащи уши“
  • намали размера на прекалено големи уши
  • коригира асиметрични уши
  • извърши друг вид корекция, която пациента смята за необходима.

Кога да пристъпим към към операция на ушите и има ли подходяща възраст?

Възрастовата граница не е строго определена. Доста често такава необходимост възниква при деца или тийнейджъри, които желаят да извършат корекция в проблемната област поради естетическата им деформация. Поради това що се отнася до деца препоръчително е отопластика да се извърши при навършени 12г.

Преди операцията

Преди преминаването към оперативна намеса се извършва консултация с пациента. С хирурга следва да бъде обсъден желаният резултат, както и да бъдат разяснени подробности за процедурата по корекцията на ушите. В зависимост от индивидуалните характеристики на пациента и очакваните от него резултати, ще бъдат приложени техниките и процедурите, които ще доведат до изпълнението им.

Възстановяване след отопластика

Като всяка хирургична намеса и при тази има възстановителен период и наличие на рискове за пациента, макар че, предвид областта на интервенцията, отопластиката е с много нисък процент на неблагоприятни рискове.

Възстановителният период е сравнително кратък:

  • 2 до 3 дни след операцията е възможно да има чувство на лек дискомфорт, но това по никакъв начин не пречи на пациента да извършва ежедневните си дейност.
  • Седмица след пластичната операция на ушите – конците се премахват.
  • Важно условие след направената корекция е да се носи поддържаща лента за уши. Носенето ѝ отнема между 1 до 2 месеца, тъй като ролята ѝ е да придържа хрущяла към правилното му ново положение.